Johannata WALTZER

____ - Aft 2 FEB 1841

  • DÉCÈS: Aft 2 FEB 1841
Famille 1 : Bernard GODART
  • MARIAGE: Bech (?),Wellenstein,Luxembourg
  1.  Bernard GODART
  2. +Catharina GODART

PERSONNES

PAGE D'ACCUEIL


Visible avec n'importe quel navigateur Dernière m-à-j: 21/05/2019 10:56:30 Romance Standard Time Valid XHTML 1.0 correct!